Έκδοση εφημερίδας

Ο Όμιλος από τον Δεκέμβριο του 2011 είναι ιδιοκτήτης της διμηνιαίας εφημερίδας «Χορός για όλους». Μια έντυπη αλλά και ηλεκτρονική έκδοση ποικίλης μορφωτικής ύλης για όλες τις κατηγορίες κοινού

Τεύχος 2

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012

Τεύχος 1

Οκτώμβριος - Νοέμβριος 2011