Λοϊζος Παναγιώτου

Ιδρυτικό μέλος του σωματείου μας από το 2006. Χοροδιδάσκαλος στο σωματείο και στην σχολή χορού La Fiesta από την ίδρυση τους. Πρόεδρος του σωματείου από το 2006

Γιώργος Πορτοκαλλής

Ιδρυτικό μέλος του σωματείου μας από το 2006. Αντιπρόεδρος του σωματείου από το 2006

Μαρία Πιερίδου

Ιδρυτικό μέλος του σωματείου μας από το 2006. Γενικός Γραμματέας του σωματείου από το 2011.

Χαραλαμπία Αντωνίου

Μέλος του σωματείου μας από το 2009. Χορεύτρια στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Ταμίας του σωματείου από το 2011

Σοφία Τούμπα

Ιδρυτικό μέλος του σωματείου μας από το 2006. Βοηθός Ταμίας του σωματείου από τον Δεκέμβριο του 2018

Θεοδώρα Ανδρέου

Μαθήτρια χορού στο σωματείο μας από τον Οκτώβριο του 2008. Μέλος του σωματείου μας από το 2017 και χορεύτρια στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Βοηθός Ταμίας από τον Δεκέμβριο του 2018.

Κωνσταντίνος Χ΄΄ Μιχαήλ

Μέλος του σωματείου μας από το 2010. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας από τον Δεκέμβριο του 2018

Μαριλένα Τσίγκη

Μαθήτρια χορού στο σωματείο μας από τον Οκτώβριο του 2010. Μέλος του σωματείου μας από το 2013 και χορεύτρια στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας από τον Δεκέμβριο του 2018

Αντώνης Πορτοκαλλής

Μαθητής χορού στο σωματείο μας από τον Οκτώβριο του 2007. Μέλος του σωματείου μας από το 2016 και χορευτής στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας από τον Δεκέμβριο του 2018.

Παναγιώτης Πιερίδης

Μαθητής χορού στο σωματείο μας από τον Σεπτέμβριο του 2006. Μέλος του σωματείου μας από το 2017 και χορευτής στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας από τον Δεκέμβριο του 2018

Σόλωνας Αστραίος

Μαθητής χορού στο σωματείο μας από τον Οκτώβριο του 2007. Μέλος του σωματείου μας από το 2018 και χορευτής στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας από τον Δεκέμβριο του 2018.