Η ΒΟΥΡΚΑ Μένοικο- Διοικητικό Συμβούλιο

Λοϊζος Παναγιώτου

Ιδρυτικό μέλος του σωματείου μας από το 2006. Χοροδιδάσκαλος στο σωματείο και στην σχολή χορού La Fiesta από την ίδρυση τους. Πρόεδρος του σωματείου από το 2006

Η ΒΟΥΡΚΑ Μένοικο- Διοικητικό Συμβούλιο

Γιώργος Πορτοκαλλής

Ιδρυτικό μέλος του σωματείου μας από το 2006. Αντιπρόεδρος του σωματείου από το 2006

Η ΒΟΥΡΚΑ Μένοικο- Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρία Πιερίδου

Ιδρυτικό μέλος του σωματείου μας από το 2006. Γενικός Γραμματέας του σωματείου από το 2011.

Η ΒΟΥΡΚΑ Μένοικο- Διοικητικό Συμβούλιο

Χαραλαμπία Αντωνίου

Μέλος του σωματείου μας από το 2009. Χορεύτρια στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Ταμίας του σωματείου από το 2011

Η ΒΟΥΡΚΑ Μένοικο- Διοικητικό Συμβούλιο

Σοφία Τούμπα

Ιδρυτικό μέλος του σωματείου μας από το 2006. Βοηθός Ταμίας του σωματείου από τον Δεκέμβριο του 2018

Η ΒΟΥΡΚΑ Μένοικο- Διοικητικό Συμβούλιο

Θεοδώρα Ανδρέου

Μαθήτρια χορού στο σωματείο μας από τον Οκτώβριο του 2008. Μέλος του σωματείου μας από το 2017 και χορεύτρια στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Βοηθός Ταμίας από τον Δεκέμβριο του 2018.

Η ΒΟΥΡΚΑ Μένοικο- Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Χ΄΄ Μιχαήλ

Μέλος του σωματείου μας από το 2010. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας από τον Δεκέμβριο του 2018

Η ΒΟΥΡΚΑ Μένοικο- Διοικητικό Συμβούλιο

Μαριλένα Τσίγκη

Μαθήτρια χορού στο σωματείο μας από τον Οκτώβριο του 2010. Μέλος του σωματείου μας από το 2013 και χορεύτρια στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας από τον Δεκέμβριο του 2018

Η ΒΟΥΡΚΑ Μένοικο- Διοικητικό Συμβούλιο

Αντώνης Πορτοκαλλής

Μαθητής χορού στο σωματείο μας από τον Οκτώβριο του 2007. Μέλος του σωματείου μας από το 2016 και χορευτής στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας από τον Δεκέμβριο του 2018.

Η ΒΟΥΡΚΑ Μένοικο- Διοικητικό Συμβούλιο

Παναγιώτης Πιερίδης

Μαθητής χορού στο σωματείο μας από τον Σεπτέμβριο του 2006. Μέλος του σωματείου μας από το 2017 και χορευτής στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας από τον Δεκέμβριο του 2018

Η ΒΟΥΡΚΑ Μένοικο- Διοικητικό Συμβούλιο

Σόλωνας Αστραίος

Μαθητής χορού στο σωματείο μας από τον Οκτώβριο του 2007. Μέλος του σωματείου μας από το 2018 και χορευτής στο επαγγελματικό μας συγκρότημα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας από τον Δεκέμβριο του 2018.